Πόσοι Τοῦρκοι κυκλοφοροῦν χωρίς βίζα στήν χώρα μας;

Νικολάκη, πόσοι ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ευρίσκονται και κυκλοφορούν σήμερα ελεύθερα στην χώρα μας με ληγμένη την θεώρηση εισόδου-βραχείας διαμονής τους;

Χατζησάββας Μανώλης


filonoi.gr 

Σχόλια