Ο Ένας Θεός των αρχαίων Ελλήνων!!!Η Αρχή των Πάντων!!!Πλάτων!!!
“ο Πλάτων ανάγει τα πάντα σε μία αρχή, όπως εξάγεται από το κείμενο της “Πολιτείας, 508.e”,

όπου θεωρεί τομν ήλιο αίτιο των ορατών, το Αγαθό αίτιο των νοητών, και τον ίδιο πάλι τον ήλιο τον αποκαλεί “έκγονο του Αγαθού”. Αλλά και από το κείμενο στις “Επιστολές, 312.e”, όπου λέει ότι “τα πάντα υπάρχουν γύρω από τον βασιλέα των πάντων και για λόγω εκείνων υπάρχουν τα πάντα”.

Γιατί, αν τα πάντα είναι στραμμένα προς εκείνον, είναι αρχή των πάντων και όχι κάποιων. Και ότι τυχόν πάρεις , από εκεί θα προέρχεται. Και από το κείμενο στον “Φίληβο, 23.c”, όπου λέει σαφώς ότι τα πάντα προέρχονται από το πέρας και το άπειρο, και ότι πριν από αυτές ακριβώς τις αρχές υπάρχει σαν ένα αίτιο ο Θεός, ώστενα υπάρχει και μια αρχή και περισσότερες, αλλά οι περισσότερες να είναι υποταγμένες στην μια αρχή.

Και από το κείμενο του “Σοφιστή, 238.a”, όπου απαντά σε όσους λένε ότι τα όντα είναι μόνο πολλά, και ξεχωριστά σε όσους θεωρούν ότι το καθαυτό ΟΝ είναι αρχή, και αποδεικνήει ότι δεν πρέπει να ξεκινάμε τη σειρά των όντων από το πλήθος ούτε από το Ένα-ΟΝ, αλλά από το ίδιο το Ένα”.
—Βλ. Πρόκλος «Εις τον Τίμαιο του Πλάτωνος, τόμος Β΄ [συνέχεια], 1.393.14 – 1.393.31». —

Κεφάλας Δ. Ευστάθιος (Αμφικτύων)


https://odysseus69.wordpress.com

Σχόλια